بدون تصویر

site verification

در این پست به آموزش طراحی یک سیستم برای تایید مدیر سایت می پردازیم.

در حقیقت (site verification) در زمانی استفاده می شود که می خواهیم مدیر یک سایت را احراز هویت کنیم.مانند گوگل وبمستر که با متاتگ (meta tag) یا آپلود یک فایل این کار را انجام می دهد.

در این قسمت نحوه تایید مدیریت سایت با فایل آموزش می دهم در قسمت بعد نحوه تایید مدیر با متا تگ آموزش خواهم داد.

چگونه مدیر یک سایت را تایید کنیم؟

در ابتدا باید یک فایل ایجاد شود من پیشنهاد می کنم که این کار بر عهده کاربر قرار دهید چون نیازی به دانلود فایل و سپس آپلود آن نیست همچنین حجم و تعداد فایل های سایت شما بالا نمی رود و لازم به طراحی یک قسمت تولید فایل نداریم که باعث آسانی در کار می شود و وارد آموزش کار با فایل زیاد نمی شویم.

1.خب به کاربر خود بگویید یک فایل با نام site-verification و فرمت .txt ایجاد کنند.

2.سپس یک کد ایجاد کنید و از کاربر خود بخواهید آن را در فایل ایجاد شده قرار دهند.

$text='QWERTYUIOPASD123FGHJKLZXCVBNM4789abcdefghijklmnopqrs56tuvwxyz';
$code='';
for($i=1;$i<=12;$i++){
$start=mt_rand(20,strlen($text)-1);
$code.=substr($text,$start,1);}

3.حال فایل را کاربر در سایت خود آپلود می کند و آدرس فایل مثلا می شود site.com/site-verification.txt

4.کاربر آدرس سایت خود را در یک فرم وارد می کند سپس به بررسی فایل و محتوای آن می پردازیم.

$url = $_POST['url'];
$ucode = "".$url."/site-verification.txt";   
// گرفتن محتویات فایل
$code = int (file_get_contents($ucode));

حال کل اسکریپت به شکل زیر هست.

<?php
 
/**
 * @author mgroup
 * @copyright 2014
 */
 
$mas = '';
if(empty($_POST['code'])){
  $text='QWERTYUIOPASD123FGHJKLZXCVBNM4789abcdefghijklmnopqrs56tuvwxyz';$code='';
  for($i=1;$i<=12;$i++){
  $start=mt_rand(20,strlen($text)-1);
  $code.=substr($text,$start,1);}
 }elseif(isset($_POST['url'])){
  if(preg_match('/^(http|https):\/\/[a-z0-9_]+([\-\.]{1}[a-z_0-9]+)*\.[_a-z]{2,5}'.'((:[0-9]{1,5})?\/.*)?$/i', $_POST['url'])){
    $ucode = ''.$_POST['url'].'/site-verification.txt';
    // گرفتن محتویات فایل
    $code = file_get_contents($ucode);
    if($code == $_POST['code']){
      $mas = 'تایید شد';
    }else{
      $mas = 'تایید نشد <a href="">تلاش مجدد</a>';;
    }
  }
}
 
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
	<meta http-equiv="content-type" content="text/html" />
  <meta charset="UTF-8" />
	<meta name="author" content="mgroup" />
	<title>تایید مدیر سایت</title>
<style>
body{direction:rtl;font:sans-serif;color:#FFF;}
#boxa{background:#248A9F;float:top;border-radius:5px 5px 5px 5px;width:500px;height:500px;text-align:right;}
input{width:250px;height:50px;border-radius:5px 5px 5px 5px;margin: 10px;}form{text-align: center;}
p{margin:6px 6px 6px 6px;}.info{background:#31AEF2;width:500px;height:30px;text-align:center;}
</style>
</head>
<body><center>
<div id="boxa">
<p>یک فایل با نام site-verification و فرمت .txt ایجاد کنید سپس کد زیر را در آن قرار داده و فایل ایجاد شده را در سایت خود آپلود کنید</p>
<p><?=$code?></p>
 <form method="POST">
  <input type="url" name="url" placeholder="آدرس سایت شما" />
  <input type="hidden" name="code" value="<?=$code?>" />
  <input type="submit" value="ارسال" />
 </form>
 <div class="info"><?=$mas?></div>
</div></center>
</body>
</html>