بدون تصویر

shop mgroup

بزودی قسمت فروشگاه سایت(shop) دوباره باز می شود اما این بار با امکانات جدید و از جمله api دار شدن اسکریپت ها که فقط با یک کلید در یک سایت کار می کند و از فروش اسکریپت ها توسط کاربران و خریداران جلوگیری می کند . از دیگر امکانات جدید اضافه شده سیستم های تحت api آب و هوا یعنی ما همین قسمت نمایش آب و هوا را به کاربران بصورت api تحویل می دهیم . از دیگر قابلیت ها می توان به سیستم اشتراک به ازای … نیز اشاره کرد در حقیقت بخش api سیستم افزایش محبوبیت http://hits.mgroup.ir هست.

پس تا شروع کار فروشگاه برای دریافت خدمات جدید صبر کنید.

آدرس فروشگاه که خیلی تا شروع فعالیت مانده فکر کنیم برای فروردین آماده شود.

shop.mgroup.ir