شیرینی کره ای

پسته ای
پسته ای

شیرینی های کره ای با شکل ها و نام های پسته ای ( برگی ) شکری ، چرخی در بسته های کوچک عرضه می گردد.

میزان کالری حدود 90 تا 120 کالری است .

ترکیبات

آرد گندم ، پودر شکر ، کره ، شربت ، آب ، تخم مرغ ، ( پسته جنگلی )