جریمه نشوید!

گوگل

بعد از بررسی های ما مشخص شد افرادی لینک انتقال سیستم جستجوی گوگل به سایت خود را پیدا کرده سپس در سیستم های افزایش بازدید قرار می دهند و یا کاربران خود را ابتدا به لینک انتقال دهنده گوگل و سپس به صفحه مورد نظر در سایت خود ارسال می کنند.

بررسی ما کامل نیست ولی امکان دارد که گوگل متوجه شود که در حال تقلب در سیستم جستجو هستید که معمولا هر تقلبی در گوگل بدون جریمه نیست و احتمال این که این اقدام شما قابل بررسی نباشد کم هست ما که امتحان نکریدم اگر شما امتحان کرده نتیجه را اعلام کنید البته نتیجه مشخص نیست احتمال جریمه بیشتر هست تا دور زدن گوگل اگر نتیجه این تقلب را فهمیدم به شما عزیزان اطلاع می دهم.

البته در صفحه جستجو در لینک های موجود AJAX کار شده که امکان شناسایی کلیک را دارد.

از جریمه های گوگل در این نوع اقدامات می توان به پنالتی کردن سایت اشاره کرد.