Instagram-PHP-API

تغییر سرویس api اینستاگرام

بعد از بررسی ها ما مشخص شد که سروریس Api شبکه اجتماعی اینستاگرام تغییر کرده و برخی از سرویس های قبلی حذف شد که باعث افزایش حریم شخصی اعضای این سایت شد.

از مشخصات این تغییرات می توان به سرویس امنیتی اشاره کرد این تغییرات در سال 2012 ایجاد شدند که باعث اختلال در سیستم های متصل به api این شبکه اجتماعی شد پس چرا اکنون این خبر به اطلاع شما کاربران می رسانیم. علت آن است که بخشی سرویس قبلی api از دسترس خارج شده و دیگر نمی توان از آن استفاده کنید. البته در توییتر بخشی که تغییر کرده حذف می شود و بخش جدید اضافه می شود.من که در اینستاگرام چنین شیوه ای ندیدم علت هم می تواند تغییرات زیاد در api شده که دیگر چیزی از ورژن قبلی نمانده.

یک نمونه کلاس تقریبا کامل پیدا کردیم تا شما نیز به آسانی از آن استفاده کنید.لینک

منبع:M Group