تبلیغ باید شامل چه چیزی باشد؟

بدون تصویر

در مطالب گذشته آماری را که از ارسال تبلیغات ایمیلی و پیامک بدست آورده بودیم برای شما عزیزان قرار دادیم اما در آن آمار به محتوا تبلیغ اشاره نشده بود و یک آمار جامع نبود.

به همین علت در این نوشته تصمیم بر این داریم تا متن تبلیغات را بررسی کنیم و در آینده بصورت کامل در مورد محتوا تبلیغ بحث خواهیم کرد.

بر اساس ایمیل های ارسالی ما و دعوت وبمستران برای عضویت در سایت بازدید های گروه ام به نتیجه ای دست یافتیم که بسیار جالب بود.که در ادامه به این آمار اشاره می کنیم.

در این آمار تنها تاثیر عنوان و متن ایمیل ها در تبلیغ بررسی شده است.

ما برای بررسی متن های متفاوتی را برای مدیران سایت ها ارسال کردیم.که در زیر درصد تاثیر تبلیغ و نوع متن را مشاهده می کنید.

  • متن با محتوای بسیار زیاد و بدون معنای جامع 10%
  • متن خلاصه و مفید 20%
  • متن با محتوای خودستایی (تکبر) 25%
  • متن با اغراق 40%
  • اشاره به یک ویژگی که شاید با نخواندن متن ارسالی دریافت کننده ایمیل چیز مهم و رایگانی را از دست دهد(جذب مخاطب با ویژگی خواص) 30%

به صورت کلی هر تبلیغ متنی به سه قسمت تقسیم می شوند:

  • عنوان
  • محتوا
  • شکل ظاهری (رنگ کادر فونت و…)

عنوان تبلیغ باید گیرا بوده تا شنونده و خواننده توجه بیشتری به تبلیغ داشته باشند این امر باعث افزایش تاثیر می شود.اگر عنوان به درستی انتخاب نشود ممکن است قبل از خواندن کل متن ارسالی (تبلیغ) حذف شود.در عنوان از کلمات خواص استفاده کنید . تلاش کنید تا محتوی با عنوان تا جای امکان هماهنگی داشته باشند.

محتوا تبلیغ که در بالا به صورت آمار بیان شد حال بکار می رود. همان گونه که مشاهده کردید تاثیر هیچ یک به بالا 50% نمی رسد سوال اینجا پیش می آید باید چه کرد؟ راحل ساده است با کمی خلاقیت باید محتوی متن تبلیغ را همیشه با اغراق و کمی تکبر و جذب مخاطب با اشاره به ویژگی خواص بیان کرد.

شکل ظاهری می تواند حتی بهترین تبلیغ ها از نظر محتوی را خراب کنند . یکی از مهم ترین این اشتباه ها می توان به استفاده از رنگ های نامناسب (مثلا قرار دادن قرمز و آبی در یک خط) و استفاده از فونت های غیر استاندارد اشاره کرد.