انواع سقف‌ها ساختمان

سقف وافل

انواع سقف‌ها

سقف‌ها در دستبندی‌های گوناگونی وجود دارد ، باربر ، بتنی ، فلزی و… که در ادامه به بررسی و بهترین انتخاب برای نیاز شما خواهیم رسید. در این مقاله به بررسی کامل سقف‌ها نمی‌پردازم تلاش می‌کنم برای یاد گیری بهتر در پست‌های دیگر به چنین سقف‌هایی بپردازم.

سقف باربر

درکل تمام سقف‌ها امکان باربری دارند اما هرکدام حدی دارد مثلا سقف شیروانی فقط توان نصب آنتن و برف را دارد ، اگر توجه داشته باشید سقف شیروانی در زمان طوفان با مشکل روبرو می‌شوند ، برای جلوگیری از آن باید از تغییر فشار هوا جلوگیری کرد. البته نصب صحیح و نقشه درست از بروز مشکلات در زمان طوفان جلوگیری می کند.

سقف غیر باربر

در بیشتر ساختمان‌ها سقف غیر باربر وجود دارند ، که معمولا پشت بام را می‌توان مثال زد. این به آن معنا نمی‌باشد که پشت بام توان باربری ندارد. بارزنده بام باری غیردائمی است که بر روی بام در حین بهره برداری یا انجام تعمیرات به کف بام وارد شده یا توسط اشیاء متحرکی مثل گلدان و یا هر لوازم دیگری که ارتباطی با استفاده از ساختمان در طول عمر بهره‌برداری آن ندارد، اعمال می‌شود که مقادیر آن در جدول 6-5-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398، آمده است.

کاهش بارزنده

ازآنجایی‌که ممکن است بارهای زنده در طول عمر ساختمان نتواند به مقدار حداکثر خود (جدول 6-5-1) برسد لذا آیین‌نامه‌ها شرایطی را پیش‌بینی کرده‌اند که بتوان مقدار بار زنده را کاهش داد که این امر موجب سبک‌تر شدن سازه می‌شود.

طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398، دو نوع کاهش سربار زنده منظور شده است:
الف) کاهش بار زنده به روش سطح بارگیر: طبق بند 6-5-5 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398، می‌توان مقادیر بارهای زنده (Lo) طبقات را که در جدول 6-5-1 داده شده است را طبق ملاحظات بندهای 6-5-5-1 الی 6-5-5-5 برای محاسبه بار زنده طراحی (L) کاهش داد.

ضریب کاهش بار زنده برای ستون B3 برابر با 0.397 محاسبه شده است، اما با توجه به آیین نامه برای اعضایی که بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل می‌کنند، مقدار این ضریب نباید از 0.4 کمتر شود، درنتیجه مقدار 0.397 قابل‌قبول نیست.

نکته: ضریب کاهش بار زنده عمدتاً بر ستون‌ها تأثیرگذار است و در تیرهای با دهانه متعارف به علت کمتر بودن سطح بارگیر آن‌ها ضرایب کاهش برابر 1 و یا نزدیک به 1 خواهد شد

جدول بار
جدول کاهش بارزنده

انواع سقف براساس نوع سازه

عرشه فولادی اسکلت بتن
عرشه فولادی اسکلت بتن

شاید شما این نوع دسته بندی را دوست نداشته باشید و بگویید همه نوع سقف را بر روی هر سازه‌ای می‌توان اجرا نمود ، اما اجرا آنچه شما می‌گویید راحت نیست ، یاد زمانی اُفتادم که در دانشگاه هنگام ارائه به اجرای سقف متال دک یا همان عرشه فولادی بود وقتی به اجرا این نوع سقف بر روی سازه بتنی رسیدم ، اُستادم با صدای بلند گفت: اگر این اتفاق رخ دهد باید میلگرد بسیاری استفاده شود ، اجرای آن دشوار است و امکان ساخت دقیق آن در هرجایی وجود داشته باشد. از طرفی نبود کارگر با سابقه اجرایی مناسب به مشکلات دامن میزند.

در آن زمان بهترین و جدید ترن سقف کوبیاکس بود ، اما اجرا صحیح و احتمال پانچ شدن سقف بسیار بالا بود بعد از بروزسانی قوانین ساختمان و بهبود طراحی‌ها و مصالح اجرا کمی راحت شد اما بیشتر مهندسان عمران همچنان سقف کامپوریت استفاده می کنند.

پس باتوجه آنچه که گفتم بهتر است برخی سقف‌ها در سازه‌ای بتنی و بخشی دیگر در سازه‌های فولادی استفاده شود.

  1. بار زنده ساختمان؛ معرفی و کاهش بارهای زنده ساختمان در ایتبس (آپدیت 1400)
  2. بررسی تخصصی انواع سقف ساختمان بتنی و اسکلت فلزی