الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل

جریمه گوگل

اول از همه باید گفت که این الگریتم برای شناسایی اسپم نیست و تنها کامل کننده الگوریتم پاندا و پنگوئن است.

می توان گفت نمایش هرزنامه در صفحه های اول گوگل پایین هست چون پاندا محتوا اسپم بررسی می کرد و پنگوئن لینک های اسپم(خرید بکلینک)

شما می توانید در این آدرس نسخه کامل الگوریتم ها گوگل مشاهده کنید.

این الگوریتم به سایت شما کار چندانی نداره و بیشتر به آنالیز متن جستجو می پردازد.

این به این معنا است که مترادف های کلمات کلیدی متن جستجو شده نیز امکان نمایش دارند.

پس بهتر است به جای قرار دادن کلمات کلیدی بسیار از کلماتی کلیدی پرکاربرد و مترادف استفاده کنید.

برخی سوال کردند مگر می شود برای شناسایی اسپم نباشد ولی به دو الگوریتم قبل کمک کند.جواب:

منظور این نبود که هیچ ربطی به دو الگریتم قبل نداره ما منبع مطالب خود را سایت گوگل قرار می دهیم و لینک های منبع را قرار می دهیم.
در اصل این الگوریتم برای آنالیز متن جستجو است و ارتباط مستقیمی با دو الگوریتم قبل نداره فقط وقتی که متن آنالیز کرد باید با داده های موجود
گوگل بررسی کند پس باز باید از نتایج به دست آمده قبل استفاده کند پس به تشخیص اسپم کمک نمی کند و تنها از نمایش صفحات اسپم به کاربران جلوگیری
می کند.در اینجا مثلا قبلا اگر کاربر جستجو می کرد (سفارش پیتزا) چند تا دستور پخت با عکس یا تاریخچه پیتزا نمایش داده می شد.

در این حالت سایت ها اسپم نبودن این نتایج نمایش داده بود که اسپم بودند.