donbaler-ex and cloob

اضافه شدن دنبالر به سرویس hits

درود بر شما کاربران عزیز سایت ما با توجه به نیاز شما اقدام به افزودن سرویس دنبالر و کلوب به قسمت hits کردیم.

باید توجه داشت که فقط صفحات رسمی و کاربران دنبالر را فعلا پشتیبانی می کنیم و در آینده گروه های این شبکه اجتماعی نیز اضافه می شود.

برای 100 درجه کلوب هم باید گفت این شبکه هیچ همکاری در به انجام رساندن این قسمت انجام ندادند و این سرویس به صورت آزمایشی فعال است.

با توجه به امکانات فراوان میکرو وبلاگ دنبالر شاید امکانات بیشتری را برای دنبالر ایجاد کنیم که در سرویس hits امکان قرار دادن آن وجود نداشته باشد.

در آخر هم از مدیران دنبالر برای همکاری با ما تشکر می کنیم.