آموزش مقدماتی فرترن fortran

در آموش مقدماتی به معرفی و کاربرد زبان فرترن در محاسبات می پردازیم.

فرترن در حقیقت زبانی است که برای محاسبات عددی کاربرد دارد با برنامه نویسی در این زبان می توانید برنامه های محاسباتی بیشماری نوشته و در ویندوز اجرا کنید.

در این قسمت به نحوه نوشتار و ایجاد یک پروژه فرترن در کدبلاکس و برنامه نویسی مجموع اعداد فرد از مثبت یک تا عدد وارد شده را داشته باشد.

در ابتدا با استفاده از برنامه کدبلاکس که از پست دانلود کدبلاکس می توانید آن را بیابید . با کلیک بر روی create a new project و در پنجره باز شده انتخاب fortran application و کلیک Go را فشار دهید next را کلیک کنید. نوشتن نام پروژه در کادر نمایش داده شده  زدن next و در مرحله بعد قرار دادن کامپایلر G95 fortran و در پایان کلیک finish حال اولین پروژه فرترن شما ایجاد شد.

شما می توانید از منو شمت چپ خود فایل main.f95 را که همان فایل برنامه شما است را ویرایش و برنامه مورد نیاز خود را بنویسید.

برای شروع برنامه در زبان برنامه نویسی فرترن ابتدا باید برنامه را ایجاد کنید برای این کار مانند کد زیر برنامه را بنویسید.

برای نمایش صحیح کد ها در پنجره جدا بر روی تصویر <> کلیک کنید.

program fard
 
!makane code barname
 
end

بعد از ایجاد چارچوب برنامه باید نوع برنامه را مشخص کرد. در اینجا بدون پیش فرض می نویسیم مانند زیر

program fard
 
implicit none
 
end

حال ما نیاز به یک ظرف یا همان متغییر داریم در حالت بدون پیش فرض باید آن را برای برنامه تعریف کرد مانند زیر .

متغییر مانند ظرفی است که در آن مقادیر مختلف مانند اعداد و … را در آن قرار می دهند.

در اینجا s , i , al , nb , n همه متغییر هستند .

program fard
 
implicit none
real::s,i,al
integer::nb,n
 
end

حال ما نیاز به نمایش پیام در صفحه برنامه داریم که از دستور write استفاده می کنیم.

توجه : نمی توان پیام یا هر متن دیگری را به فارسی در فرترن نوشت.

program fard
 
implicit none
real::s,i,al
integer::nb,n
write(*,*)'vared kon akharin adad fard ra'
 
end

در مقابل ما باید بتوانیم مقدار آخرین عدد فرد را از کاربر بگیریم برای این کار از دستور read استفاده می کنیم.

program fard
 
implicit none
real::s,i,al
integer::nb,n
write(*,*)'shoroo shod'
write(*,*)'vared kon akharin adad fard ra'
read(*,*)n
 
end

سپس یک حلقه ایجاد می کنیم برای این کار باید از دستور do استفاده شود باید توجه داشت برای پایان حلقه باید از end do استفاده کرد.

توجه : علامت ( / ) در فرترن به معنای تقسیم است و ( = ) به معنای نسبت دادن.

متغییر i در دستور حلقه مقدار پیش فرض را برای شروع فرآیند نشان می دهد و nb تعداد دفعات تکرار را تعیین می کند.

program fard
 
implicit none
real::s,i,al
integer::nb,n
write(*,*)'shoroo shod'
write(*,*)'vared kon akharin adad fard ra'
read(*,*)n
al=1
s=1
nb=n/2
DO i=1,nb
s=s+2
al=al+s
END DO
write(*,*)'kamel shod majmoo adad fard =',al
end

در پایان نیز مجموع کل اعداد فرد را با استفاده از دستور write نمایش می دهیم.

نکات مهم در دو ستور write و read باید از (*,*) برای نمایش در برنامه استفاده کرد برای نمایش متن باید متن را بین کوتیشن ‘ text ‘ قرار داد و برای نمایش متغییر بیشتر از ( , ) استفاده می کنیم.