آموزش برنامه نویسی حلقه در فورترن fortran

برای شروع باید آموزش تصویری و مقدماتی فورترن که در گذشته در وبسایت موجود است را مطالعه کرده باشید تا بتوانید به راحتی این مطلب را بیاموزید.

برای شروع کار باید مراحل گفته شده را بنویسید.

مثال: در این آموزش ما ابتدا یک برنامه می نویسیم تا عدد وارد شده را به مقدار مشخص با استفاده از حلقه تغییر دهیم.

در کد زیر از DO استفاده شده در برنامه نویسی فورترن باید حلقه را مانند زیر نوشت و در آخر آن را نیز بست.

برای حل مثال بالا می توانیم مانند کد زیر عمل کنیم.

program fard
 
implicit none
real::s,i,al,n,m
write(*,*)'shoroo shod'
write(*,*)'vared kon adad ra'
read(*,*)n
write(*,*)'vared kon tavan adad ra'
read(*,*)m
al=1
do i=0,n
	al=al+(n*m)
end do
write(*,*)al
 
end

در اینجا ما تصمیم داشتیم تا نحوه استفاده از حلقه را به شما عزیزان آموزش دهیم ، برای به توان رساندن اعداد تنها کافی است مانند زیر عمل کنید.
<pre>program fard
implicit none
real::al,n,m
write(*,*)'shoroo shod'
write(*,*)'vared kon adad ra'
read(*,*)n
write(*,*)'vared kon tavan adad ra'
read(*,*)m
al=n**m
write(*,*)al
end</pre>

همان طور که مشاهده کردید al=n**m عدد n را به توان m می رساند و در al قرار می دهد که علامت توان (**) است.
امیدوارم آموزش بسیار ساده ما را برای خود به صورت دشوار ننویسید همانند بالا همیشه اعداد را به توان برسانید.

حال به آموزش جمع n عدد فرد می پردازیم در این روش ما همانند کد زیر عمل می کنیم.

program fard
implicit none
real::s,i,al
integer::nb,n
write(*,*)'shoroo shod'
write(*,*)'vared kon akharin adad fard ra'
read(*,*)n
al=1
s=1
nb=n/2
DO i=1,nb
s=s+2
al=al+s
END DO
write(*,*)'kamel shod majmoo adad fard =',al
end program fard

در کد بالا ما برای بدست آوردن تعداد اعداد فرد وارد شده ابتدا آخرین عدد فرد را از کاربر می گیریم سپس تعداد اعداد فرد از صفر تا عدد وارد شده را در nb محاسبه می کنیم ، بعد از آن حلقه ای ایجاد و تعداد تکرار را برابر با nb قرار می دهیم سپس در s عدد فرد بعدی را پیدا کرده و با مجموع اعداد فرد قبلی جمع کرده و در آخر هم مقدار کل را نمایش می دهیم.

در آموزش بعد به نحوه کار با فایل ها می پردازیم.